Ważne terminy

20 marca 2017 r. - Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie streszczeń referatów.

 

22 marca 2017 r. - Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu, zakwalifikowanie 
do sesji referatowej lub posterowej – na podstawie decyzji Komitetu Naukowego.

 

5 kwietnia 2017 r. - Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej.

 

1 lipca 2017 r. - Przesłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji.

Konferencja w Toruniu