KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. Daniela Szymańska (Nicolaus Copernicus University)

Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman (University of Warmia and Mazury)

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek (University of Warmia and Mazury) 

Prof. Alina Esteves (University of Lisbon)

Prof. dr. Shangyi Zhou (Beijing Normal University)

Prof. dr Simon Kušar (University of Ljubljana)

Dr. habil. György Csomós (University of Debrecen)

Dr Zenija Kruzmetra (Latvia University of Agriculture)

Dr. Michael Niedzielski (University of North Dakota)

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska (UMK)

Dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM

Członkowie:

Dr Stefania Środa-Murawska (UMK)

Dr inż. Krzysztof Rogatka (UMK)

Dr Jadwiga Biegańska (UMK) 

Dr hab. Mieczysław Kunz (UMK)

Dr inż. Agnieszka Dawidowicz (UWM)

Dr inż. Ada Wolny (UWM)

Dr inż. Agnieszka Szczepańska (UWM)

Dr Justyna Chodkowska-Miszczuk (UMK)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

Dr Stefania Środa-Murawska (UMK)

Leszek Dąbrowski (UMK)

Wiceprzewodnicząca:

Mgr inż. Monika Wasilewicz-Pszczółkowska (UWM)

Członkowie:

Dr inż. Małgorzata Wołodźko (UMK)

Dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz (UMK)

Mgr Aleksandra Lewandowska (UMK)

Studenci SKNRMiGP UMK, KNGP UWM, KNGN UWM

Sekretarze naukowi:

Magdalena Dolińska (UMK)

Mgr Michał Kwiatkowski (UMK)

miastokreatywnie@umk.pl

 

Konferencja w Toruniu