Publikacja pokonferencyjna

Organizatorzy przewidują publikację artykułów przygotowanych przez Uczestników konferencji:

  • W czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 9 punktów) (wszelkie pytania prosimy kierować na adres: aspal.editor@wp.pl);
    • publikacja artykułu wiąże się z dodatkową opłatą. Zwolnieniu z opłaty podlegają członkowie kół naukowych będący studentami studiów stacjonarnych I i II stopnia.
  • W monografii pokonferencyjnej (szczegółowych informacji udziela  p. dr Justyna Chodkowska-Miszczuk, email: jchodkow@umk.pl).
  • Nadesłane artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
Konferencja w Toruniu