Opłaty

Opłata konferencyjna w wysokości 70 zł obejmuje: wyżywienie w postaci 2 obiadów, poczęstunek podczas przerw kawowych, materiały konferencyjne i warsztatowe.

Opłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy wpłacać przelewem bankowym najpóźniej do 5 kwietnia 2017 r.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń
Bank Millennium S.A. Warszawa
Nr konta: 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
Tytuł przelewu: miasto kreatywnie, imię i nazwisko uczestnika.

Wszelkie opłaty bankowe pokrywa uczestnik.

Konferencja w Toruniu