Miejsce obrad

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

ul. Lwowska 1
87-100 Toruń

Konferencja w Toruniu