O konferencji

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród młodych naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantów przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – w zakresie planowania kreatywnych przestrzeni współczesnego miasta.

To okazja do spotkania z praktykami, ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, a także niepowtarzalna możliwość przekonania się, jak wykorzystywać najnowsze zdobycze wiedzy w rozwiązywaniu realnych problemów, zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców miast dotyczących przestrzeni kreatywnych.

Toruń, zaangażowany w projekt Gen-Y City w ramach Programu Urbact III, to nieprzypadkowe miejsce obrad poświęconych branżom kreatywnym w przestrzeni miast.

Nowoczesna formuła konferencji – połączenie części referatowej z warsztatami i szkoleniem – gwarantuje, że Miasto kreatywnie stanie się atrakcyjnym i dynamicznym wydarzeniem, którego uczestnicy zdobędą cenną wiedzę i nawiążą liczne kontakty.

Miasto kreatywnie– to wydarzenie składające się z trzech zasadniczych części:

  1. Konferencji (10 maja 2017), w trakcie której przewiduje się wystąpienia zaproszonych gości – przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, ekspertów w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania miastami oraz młodych naukowców, doktorantów i członków kół naukowych. Przewidziany limit czasowy każdego wystąpienia to 15 minut.
  2. Warsztatów (11 maja 2017), których celem jest zwiększenie praktycznego doświadczenia w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzeni współczesnych miast. Jako finał warsztatów przewidziano konkurs urbanistyczny na najlepszy koncepcyjny projekt zagospodarowania wskazanej przestrzeni Torunia, w ramach którego oceniane będzie połączenie kreatywnej i przyjaznej dla mieszkańców formy z niezwykle cenną tkanką średniowiecznego miasta.
  3. Warsztatów w formie szkoleniowej ArcGIS (12 maja 2017) (potwierdzonych certyfikatami). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń - bliższe informacje zostaną przesłane do uczestników konferencji w późniejszym terminie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: miastokreatywnie@umk.pl

Zapraszamy również na nasze wydarzenie https://www.facebook.com/events/1816307215298257/

Konferencja w Toruniu