VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty

Miasto kreatywnie

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UMK W TORUNIU

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UWM W OLSZTYNIE

BIURO TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA

 

Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową i Warsztaty

MIASTO KREATYWNIE

 

organizowaną przez:

- Wydział Nauk o Ziemi UMK,

- Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Miast i Gospodarki Przestrzennej przy UMK w Toruniu,

- Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie,

- Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy UWM w Olsztynie,

- Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami przy UWM w Olsztynie,

- Biuro Toruńskiego Centrum Miasta/Urząd Miasta Torunia,

która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(ul. Lwowska 1).

 

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród młodych naukowców i studentów z 

różnych ośrodków akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantów

przedsiębiorstw organizacji pozarządowych – w zakresie planowania kreatywnych przestrzeni współczesnego miasta.

 

 

Proponowana tematyka referatów dotyczy zarówno teoretycznych i metodycznych 

zagadnień związanych planowaniem kreatywnych przestrzeni w miastach, jak i

obejmuje przegląd praktycznych rozwiązań, wpisujących się w poniższe kwestie:

 

1)    Nowe idee urbanistyczne w miastach;

2)    Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w miastach;

3)    Przemiany współczesnej przestrzeni miast;

4)    Planowanie i projektowanie przestrzeni kreatywnych w miastach;

5)    Miejsce pokolenia Y w kreowaniu przestrzeni miast,

6)    Czynniki lokalizacji dla branż kreatywnych;

7)    Przestrzenie kreatywne w miastach w wymiarze społecznym i gospodarczym;

8)    Community arts w przestrzeni miast;

9)    Recykling przestrzeni postindustrialnych;

10)  GIS w projektowaniu urbanistycznym;

11)  Przestrzenie kreatywne – przegląd case study;

12)  Inna, pokrewna, nawiązująca do tematyki konferencji.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: miastokreatywnie@umk.pl

Zapraszamy również na nasze wydarzenie https://www.facebook.com/events/1816307215298257/

 

 

Konferencja w Toruniu