Informacje ogólne

Wymagania audio-wizualne oraz dodatkowe uwagi

Prosimy wskazać wymagania audio-wizualne, aby obsługa konferencji mogła potwierdzić ich dostępność. Rzutnik multimedialny wraz z laptopem będzie dostępny na sali podczas sesji. Inne potrzebne wyposażenie musi być zgłoszone z wyprzedzeniem, osoby prezentujące będą informowane o jego dostępności.

 

Zakwaterowanie

Uczestnicy konferencji proszeni są o dokonywanie rezerwacji noclegów we własnym zakresie. Wpisowe nie pokrywa kosztów noclegu.

Konferencja w Toruniu